Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie

21.12.2020