Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi polegającej na obsłudze widowni „Opery Krakowskiej”

31.07.2020