INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”

30.07.2020