ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE „OPERY KRAKOWSKIEJ” W KRAKOWIE PRZY UL. LUBICZ 48”.

4.09.2020