Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 48

21.08.2020