Zamówienia publiczne

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: DRUK MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH WEDŁUG BIEŻĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO28.07.2020

  więcej

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: DOSTAWA URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY BALETU OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY UL. ŚW. TOMASZA 37 W KRAKOWIE28.07.2020

  więcej

Pytanie i odpowiedź do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie24.07.2020

  więcej

Pytanie i odpowiedź do treści SIWZ w postępowniau w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego23.07.2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie” przy ul. Św. Tomasza w Krakowie22.07.2020

  więcej

z 36