Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4811.08.2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa wykonania systemu sterownia nowym mechanizmem ryglowania orkiestronu”6.08.2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie6.08.2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi polegającej na obsłudze widowni „Opery Krakowskiej”31.07.2020

  więcej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”30.07.2020

  więcej

z 36