Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 202118.01.2021

  więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie21.12.2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie10.12.2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”22.10.2020

  więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”5.10.2020

  więcej

z 36